První setkání rodičů a učitelů v rámci nového programu Škola s hvězdičkou, který se již příští školní rok naplno rozjede při I. Základní škole Zruč nad Sázavou, se uskutečnilo ve čtvrtek 4. června. Cílem tohoto setkání bylo seznámit obě strany, které se podílí na výchově dětí – učitele a rodiče – s principy tohoto programu, jehož cíl je jednoduchý: nabídnout žákům školy ve výuce více, než je běžné. Ona pomyslná hvězdička představuje jakýsi bonus, který chce vedení školy ve spolupráci s finanční podporou města Zruč nad Sázavou svým žákům poskytnout.

Některé z těchto výhod si žáci užívají již v tomto školním roce: je to především aktivní výuka angličtiny v podání rodilého mluvčího, který pro výuku využívá mnohdy neobvyklé metody, jako je např. přítomnost živých zvířat v hodině. Oceněna byla také výborná spolupráce školního psychologa s dětmi, které mají speciální potřeby, nebo práce školního logopeda.

Cílem setkání učitelů s rodiči bylo podnítit také jejich vlastní aktivitu při společné výchově a vzdělávání dětí. Iniciátoři tohoto programu, zástupci vedení školy stejně jako vedení města, zdůraznili především nutnost aktivní komunikace mezi školou a rodinou, díky které může škola reagovat nejen na potřeby dětí samotných, ale i na nároky moderní doby na mladého člověka v zaměstnání. Jak ukázala anketa mezi žáky, co by ve škole změnili tak, aby mohli dát škole hvězdičku, starší žáci jsou si dobře vědomi, jaké nároky dnešní doba na zaměstnance klade. Mezi přání žáků patřilo například zařazení většího množství výletů a exkurzí do běžné školní výuky, praktické zaměření vyučování nebo úprava výuky v rámci některých předmětů. Právě tyto podněty nejen ze strany dětí, ale především rodičů, by měly škole umožnit podniknout takové kroky, aby se děti do školy těšily, hodiny byly pro ně zajímavé, podnětné a škola od nich získala onu vytouženou hvězdičku.

Nový program Škola s hvězdičkou je program dlouhodobý, který není vázán na jediný školní rok. Spolupráce mezi městem, školou a rodiči dětí bude probíhat v rámci několika let. Učitelé by v rámci tohoto programu měli získat díky samostatné aktivitě rodičů a jejich pravidelnému setkávání také cennou zpětnou vazbu o své pedagogické činnosti. Jak bylo zdůrazněno při společném setkání, všechny zúčastněné strany spojuje jediný cíl: poskytnout díky tomuto programu dětem co nejlepší výchovu a vzdělání.

Blanka Olišarová, učitelka ZŠ

© 2022 Zručské noviny
Joomla Templates by Joomzilla.com