Pokud jste někdy zkusili vypěstovat jakoukoliv plodinu, uvařit jakýkoliv pokrm, zajistit si k tomu potřebné vybavení, vodu a energii a zpracovat veškerý odpad, mohli jste nahlédnout, jakou cenu má jídlo.
Cena potraviny uvedená na cenovce v obchodě zpravidla zahrnuje jen takové náklady na výrobu, které jdou snadno vyčíslit, a které jsou tradičně v obchodním řetězci evidovány. Některé vnější náklady (externality) však cena neobsahuje, ačkoliv s potravinou podstatně souvisí a mají vážné sekundární důsledky. Do ceny např. okurky vypěstované ve skleníku ve Španělsku a dovezené do ČR není započítána hodnota spotřebované vody při umělém zavlažování (a ovlivnění tamního vodního režimu krajiny, která se pozvolna mění v poušť), znečištění a zábor půdy v souvislosti s kamionovou dopravou (vč. nemocnosti obyvatel související se znečištěním ovzduší, dopravní nehody aj.), zdravotní rizika a škody v souvislosti s masivní chemizací půdy (aplikace pesticidů, havárie, rezidua v okurce samotné způsobující zdravotní rizika, postižení pracovníků apod.), likvidace divoce žijících druhů organismů v souvislosti s pěstováním a mnohé další souvislosti. Externality spojené s výrobou potravin, spotřebu zdrojů či obecně zátěž životního prostředí, lze posoudit pomocí ukazatelů vodní stopa, ekologická stopa nebo uhlíková stopa.

Plýtvá se ČR potravinami stejně, jako v dalších státech EU? Evropská komise odhaduje, že se v domácnostech, supermarketech a restauracích zemí EU vyhazuje až 50 procent nezávadných potravin!

Rady pro eko-logický přístup

  1. Za každým jídlem stojí množství surovin, energie, pitné vody a lidské práce. Zacházejme s ním podle toho.
  2. Odpadkový koš je zrcadlem našeho života: Co kupujeme? Co a proč vyhazujeme? Bylo možné tomu nějak předejít? Kolik peněz jsme takto vyhodili do koše?
  3. Pokuste se nahradit potraviny dovážených z dalekých zemí produkty od domácích dodavatelů. Namísto předčasně sklizených a chemicky ošetřených plodů ze Španělska dejte přednost výpěstkům českých farmářů. Žádejte po prodejcích důsledné označování země původu potravin. Zákon to vyžaduje.
  4. Nakupujte jídlo s co nejkratším obchodním řetězcem, např. přímo od producenta. Nestyďte se jednat s obchodníkem o výběru sortimentu. Nemusíte kupovat, co je právě v akci, kupujte to, co potřebujete.
  5. Kupujte sezónní potraviny - cizorodé potraviny zpravidla nesou větší zdravotní riziko (alergeny), jejich produkce více zatěžuje životní prostředí.
  6. Třiďte a využívejte bioodpad. Kompostéry a vermikompostéry na zpracování biologického odpadu na rozdíl od koše s kuchyňským odpadem nepáchnou (pokud jsou správně udržovány.
  7. Zjistěte si uhlíkovou či ekologickou stopu potravin, které nakupujete. Viz www.timur.cz/ekologicka-stopa/ekologicka-stopa-jidla.html či www.hnutiduha.cz/temata/uhlikova-kalkulacka-0
  8. Související filmy doporučené ke zhlédnutí: Z popelnice do lednice, Nasytíme celý svět, Potraviny a.s.
  9. Další odkazy: www.kompostuj.cz, www.kokoza.cz. Pokud potřebujete informace či radu, neváhejte se obrátit na ekoporadnu ČSOP Vlašim.
© 2023 Zručské noviny
Joomla Templates by Joomzilla.com