Odhaduje se, že ve dvacátém století byla zlikvidována polovina z celkové plochy mokřadů na Zemi. Před tím zahrnovaly asi 6 % rozlohy souše. Mokřady jsou však pro nás zcela nezbytné. Bez mokrých míst v krajině (mokřadů, bahnišť, tůní, blat, slepých ramen potoků a řek, kaluží, bažin aj.) je silně ohrožena její schopnost uchovávat vodu pro člověka v potřebném množství i kvalitě. Jejich odvodňování a přeměna na stavební parcely či pole působí dalekosáhlé škody na vodním režimu krajiny.
V deštivých obdobích mokřady zadržují a v suchých uvolňují velké množství vody. Mnohem více, než umělé vodní nádrže. Např. mokřad o ploše pouhých 10 m² zadrží až 9000 litrů vody. Brání tak povodním i ničivému suchu. Filtrují vodu a vstřebávají znečištění – fungují jako výkonná čistírna. Probíhá v nich rozklad řady odpadních látek a v jejich usazeninách je poután uhlík, jehož nadbytek v atmosféře působí škodlivě. Jsou výjimečným ekosystémem a útočištěm pro vážky, obojživelníky, orchideje, masožravé rostliny, čápy, čejky, bekasiny a mnoho dalších pozoruhodných druhů.
Dá se říci, že nejvýznamnější mokřady na území České republiky jsou díky profesionálním orgánům ochrany přírody zmapovány a vesměs chráněny. V republice jsou však tisíce malých, nenápadných a vesměs nijak chráněných mokřadů. I ony mají velký význam v režimu vody v krajině, i ony jsou oázami přírody, avšak mnoho se o nich zatím neví. Často dokonce ani to, že existují.
Proto jsou mokřady na vhodných místech obnovovány a Český svaz ochránců přírody již deset let ohrožené mokřady v rámci své kampaně Místo pro přírodu vykupuje, aby z pozice vlastníka zajistil jejich ochranu. Projekt ČSOP Naše mokřady si klade za úkol vyhledávání a mapování drobných mokřadů, jejich praktickou ochranu a popularizaci problematiky.

Rady pro eko-logický přístup

  1. Mokřady ohrožuje odstraňování vegetace a časté sekání trávy v oblastech, odkud jsou napájeny vodou. Pokud v období sucha necháte trávu v okolí mokřadu neposekanou, zabráníte tak vysychání pozemku a zániku mokřadu.
  2. Mokřady ohrožuje výstavba mimo intravilán obcí a budování pro vodu nepropustných ploch.
  3. Mokřady ohrožuje používání pesticidů. V okolí mokřadů je nikdy nepoužívejte, i kdyby výrobce zaručoval jejich „neškodnost“. Mokřadní organismy jsou k těmto látkám obzvlášť vnímaví.
  4. Mokřady můžete cíleně zakládat v podobě malých prohlubní kdekoliv v krajině, kde je dostatečně vysoká hladina spodní vody nebo její povrchový přítok. Často stačí jen vykopat menší prohlubeň a zabránit vysoušení okolí. Význam mají i sezónní mokřady – takové, které na část roku vyschnou.
  5. Zahradní jezírko může plnit funkce mokřadu, pokud je založené v přírodním stylu. Nemělo by být oddělené od okolní půdy neprostupně pro vodu a mělo by umožňovat růst bahenních rostlin a migraci živočichů z okolní přírody. Plastová nádrž zakopaná v zemi uprostřed intenzívně sekaného trávníku funkce mokřadu neplní.
  6. Navštivte stránky www.nasemokrady.cz. Pomozte zmapovat a chránit drobné mokřady!
  7. Pokud potřebujete informace či radu ohledně mokřadů, neváhejte se obrátit na ekoporadnu ČSOP Vlašim.
© 2023 Zručské noviny
Joomla Templates by Joomzilla.com