V bohatých zemích, mezi něž patří i ČR, je denní přímá spotřeba pitné vody přes 100 litrů na osobu. V zemích třetího světa je to 10 litrů v průměru na osobu a den. To odpovídá jednomu našemu spláchnutí a i tato voda je u nás pitná! Celá polovina světové populace je při tom ohrožena nedostatkem vody a na nemoci způsobené nedostatkem pitné vody zemře denně 42 tisíc lidí.

Odhaduje se, že v 18. století byla denní spotřeba vody v našich krajích zhruba 20 litrů vody na osobu při počtu zhruba 5 milionů lidí. V té době nebylo na celé Zemi více než 1 miliarda lidí. Dnes má ČR zhruba dvojnásobný počet obyvatel a světová populace je více než sedminásobná. V minulosti u nás převažovaly malé zemědělské systémy v rozmanité pastevní krajině střídané lesy a mokřady se značnou zásobou povrchové i podpovrchové vody. Dnes je dlouhotrvajícím globálním trendem vysušování obrovských pozemků, postup pouští a pokles hladiny spodní vody. Příčin je celá řada – odlesňování, špatná zemědělská politika států, zánik mokřadů, urychlování odtoku melioracemi pozemků, zpevněné plochy bránící vsakování, plýtvání... Katastrofální sucha se nevyhýbají např. USA ani Číně. Jedna z deseti velkých řek na světě se na část roku nedostane do moře, což ohrožuje energetiku a průmysl (voda je nutná pro chlazení aj.), zemědělství, zdraví a životy lidí. Odborníci si stěžují, že politici jejich poznatky ignorují.
Kromě přímé spotřeby je velmi podstatná i nepřímá spotřeba (tzv. virtuální voda). Např. pro vypěstování 1 kg rýže se spotřebuje 4000 litrů vody, na výrobu 1 kg papíru 300 litrů vody, na produkci 1 kg hovězího 13 000 litrů vody. To je v přepočtu 800–1000 litrů virtuální vody denně na osobu. Lze vodu čerpat do nekonečna? Řeší problém dálkové přivaděče, které odčerpávají vodu z jiných krajin a zvyšují závislost regionů?
Klíčem k řešení popsaných problémů je mj. znát svou osobní spotřebu vody a účinně ji snižovat.

Rady pro eko-logický přístup

  1. Spočítejte si svoji vodní stopu pomocí kalkulátoru www.waterfootprintkemira.com/meter nebo (podrobněji) www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator. Zjistěte, kde je vaše spotřeba vody vysoká, a zvažte možnosti, jak ji celkově snížit nebo pitnou vodu nahradit užitkovou.
  2. Podporujte růst vegetace, snažte se zabránit vysoušení pozemků (např. příliš častým sekáním trávy).
  3. Na místo zakrytí pozemku betonem a odvádění vody žlaby či kanalizací vytvářejte podmínky pro její vsakování. Zamezíte přetížení kanalizace, snížíte riziko povodní a znečišťování povrchových toků. Výparem z povrchů a vegetace se voda vrací do malého vodního cyklu, což má příznivý vliv na stabilizaci klimatu. Vsakováním se obnovuje zásoba podzemních vod.
  4. V maximální míře využívejte na zahradě dešťovou vodu (nádrže, sudy, vany, IBC kontejnery aj.).
  5. Při výstavbě domů pamatujte na systémy využívající užitkovou vodu místo pitné (např. na WC).
  6. Chraňte veškeré vodní zdroje v krajině, např. mokřady. Uchovejte zdroje pitné vody v rukou místní komunity. Více se dočtete v ekoradě 4/2015 na stránkách ekoporadny ČSOP Vlašim.
  7. Zajímavé odkazy k vodní problematice např. http://zvodovodu.cz/, www.pocitamesvodou.cz. Pro další informace či rady k tématu se obraťte na ekoporadnu ČSOP Vlašim.
© 2023 Zručské noviny
Joomla Templates by Joomzilla.com