Dne 19. března 2012 zastupitelstvo města usnesením č. 13/2012 schválilo poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky v částce 5 000 Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko – Čáslavsko.
V podmínkách poskytnutí příspěvku máme stanoveno, že podmínkou získání příspěvku je dokončení realizace přípojky do 3 let ode dne vydání územního rozhodnutí. Datum vydání rozhodnutí je 24. 4. 2012, právní moc nabylo dne 29. 5. 2012, termín podávání žádostí by tedy skončil 29. 5. 2015.
Město má zájem, aby se občané připojili, a proto Zastupitelstvo města dne 18. 5. 2015 usnesením č. 30/2015 schválilo prodloužení podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky do 31. 12. 2015. Žádáme občany, kteří mají nárok na vyplacení, aby žádost a všechny potřebné doklady předložili do konce letošního roku do kanceláře starosty.

© 2023 Zručské noviny
Joomla Templates by Joomzilla.com